Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

udzielanej przez Fresco.service Sp. z o. o. na urządzenia marki FRESCO

1) Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy. z limitem kaw dla poszczególnych urządzeń:

  • do 10 000 kaw dla ekspresów Questo M60, X60, XL60 oraz Fresco X65
  • do 15 000 kaw dla ekspresów Fresco X80, XL80, X85, P2, P8,
  • do 25 000 kaw Fresco X480, X580, X680
  • do 40 000 kaw Fresco x780

2) Rozpoczęcie okresu gwarancji liczone jest od daty zakupu urządzenia przez klienta końcowego.

3) Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane przez FRESCO poprzez wymianę nieprawidłowo działających elementów/części urządzenia na wolne od jakichkolwiek wad.

4) Dystrybutor/Użytkownik zobowiązany jest do:

a) montażu urządzenia zgodnie z wytycznymi opisanymi w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej.

b) eksploatacji urządzenia zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji obsługi oraz zaleceniami.

c) przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 5

przez autoryzowany serwis.

d) dostarczenia wody w zakresie od 3 do 5 st. dKH – w przypadku wyższej twardości wody, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego filtra wody.

e) w przypadku podłączenia ekspresu do wody z sieci, maksymalne ciśnienie doprowadzonej wody to 4 bary

5) Przegląd urządzenia należy przeprowadzić co najmniej raz na 5 000 wydanych napojów bądź raz na 6 miesięcy w zależności od tego który z wymogów zostanie spełniony pierwszy.

Do przeglądu urządzenia należy:

• Kompletne czyszczenie urządzenia z odpadów stałych oraz płynnych(nie zwalnia z konieczności

częstszego - okresowego czyszczenia urządzenia w zależności od stopnia zabrudzenia);

• Mycie oraz odkażenie wszystkich podzespołów które mają kontakt z produktami żywnościowymi;

• Wymiana sitek oraz uszczelek zaparzacza;

6) Dystrybutor/Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji :

a) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków zapisanych w pkt.4.

b) dokonywania napraw, regulacji i innych warsztatowych czynności na urządzeniu przez osoby nie będące pracownikiem autoryzowanego serwisu.

c) użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem.

d) Dokonywanie interwencji technicznych i napraw w sposób nie zgodny z dokumentacją techniczną

producenta (np. wykorzystanie zamienników oryginalnych części zamiennych).

e) Podłączenia ekspresu niezgodnie z Dokumentacją Techniczno-Rozruchową urządzeń Fresco.

7) Fresco.service Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku awarii oraz uszkodzeń spowodowanych:

a) niewłaściwą jakością wody (np.: zakamienienie urządzenia spowodowane brakiem wymiany filtra wody, zaniechaniem dokonywania procesu odkamieniania zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi, nieskutecznym wykonaniem cyklu odkamieniania.

b) przez uszkodzenia mechaniczne, termiczne, elektryczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane

niewłaściwą eksploatacją, działaniem, bądź zaniechaniem działania przez użytkownika, albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, etc).

c) nieprawidłowym transportem i przechowywaniem sprzętu (np. uszkodzenie w transporcie, rozszczelnienie bojlera pod wpływem temperatury)

d) użytkowaniem niezgodnym z zapisami w instrukcji obsługi.

e) zaniedbaniem utrzymania należytego stanu technicznego i higienicznego urządzenia przez Użytkownika.

f) używaniem kawy aromatyzowanej lub smakowej.

8) Gwarancją nie są objęte:

a) elementy szklane, sznury przyłączeniowe, wtyki, gniazda, żarówki, bezpieczniki, filtry do wody.

b) elementy uszkodzone w wyniku zabrudzenia, zalania lub zakamienienia urządzenia, takie jak m.in.

grzałka, pompa wodna, elektronika, trzpienie i jądra zaworów etc.

c) części eksploatacyjne zużywające się w skutek normalnej pracy (np. zabrudzenie zaworu kawowego).

d) produkty dołączone w promocji.

e) czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej np.

zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, usuwanie kamienia, jak również

sprawdzenie działania lub parametrów technicznych urządzenia.

9) W celu podnoszenia jakości urządzeń, każda naprawa gwarancyjna musi zostać zaraportowana w systemie Gwaranta

a elementy i części wymienione na gwarancji, Autoryzowany Serwis jest zobowiązany zwrócić do Fresco.service Sp. z o. o.

10) Wszystkie zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonać za pośrednictwem strony www.fresco.coffee

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl